Facebook
Morski Horyzont
 
Nie masz żadnych wstępnych rezerwacji.
W tym miejscu możesz przechowywać swoje ulubione oferty
Zamknij
Szukaj
Filters

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) świadczonej przez CREATIVIUM PIOTR GAWRON z siedzibą przy ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut , tel: (+48) 17 715 89 93 , e-mail: info@creativium.pl , o numerze NIP: 815-14-88-587 oraz sposób ich przetwarzania.

Informacja o ochronie danych osobowych

Creativium Piotr Gawron z siedzibą w Łańcucie (37-100), przy ul. Podzwierzyniec 29 jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania, w szczególności:

1. imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko,

2. w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego,
Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

3. zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług,

4. realizacji obowiązków Creativium przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, oraz dla celów archiwizacyjnych

5. ochrony praw Creativium zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

6. przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

7. w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, w zależności od udzielonej zgody

8. serwis może również gromadzić dane zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy poprawności działania oraz utrzymania serwisu.
Creativium może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

9. podmiotom, z którymi Creativium ma zawartą umowę współpracy (" Przetwarzający dane ") w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków Creativium przewidzianych prawem, ochrony praw Creativium zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu Creativium w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych; w szczególności Creativium może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych. Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z Creativium umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Creativium,

10. organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych:

11. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych; powyższe czynności mogą Państwo zgłaszać na info@creativium.pl

12. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.

13. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

Inne postanowienia:

14. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

15. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.

16. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

17. Dane osobowe będą przechowywane przez Creativium wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Creativium.

18. Creativium Piotr Gawron zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Creativium Piotr Gawron obowiązuje aktualna Polityka Prywatności. O zmianach Polityki Prywatności Creativium Piotr Gawron będzie informować na stronach serwisu.


Polityka cookies

19. Serwis morskihoryzont.pl zbiera w sposób automatyczny informacje zawarte w plikach cookies.

20. Cookies to pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Zawierają zazwyczaj informacje o adresie strony, z której pochodzą, unikalny numer oraz czas wygaśnięcia.

21. W ramach serwisu stosowane są dwa rodzaje plików cookies: sesyjne oraz stałe. Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi przechowywanymi do czasu wyłączenia przeglądarki internetowej. Stałe cookies istnieją przez określony w parametrach pliku czas lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

22. Podmiotem umieszczającym pliki cookies jest Morski Horyzont

23. Morski Horyzont wykorzystuje cookies do:
- dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji,
- tymczasowego zapamiętywania wybranych opcji wyszukiwania lub filtrowania,
- utrzymania sesji użytkownika po zalogowaniu,
- poprawnego przebiegu procesu składania wstępnych rezerwacji,
- przechowywania ulubionych ofert w liście życzeń,
- prawidłowego funkcjonowania chatu

24. Morski Horyzont używa również Google Analytics, które wykorzystuje cookies w celach statystycznych – analizy odwiedzin serwisu oraz zestawiania raportów aktywności użytkowników. Więcej informacji na temat polityki prywatności Google Analytics można znaleźć na www.google.com/analytics/learn/privacy.html

25. Pliki Cookies wykorzystywane są również do poprawnego funkcjonowania chatu. Usługę chatu zapewnia operator Smartsupp.com. Aby dowiedzieć się więcej o polityce prywatności chatu należy wejść na stronę https://www.smartsupp.com/pl/privacy

26. Wyszukiwarka lotów SkyScanner oparta jest także o pliki Cookies. Więcej informacji na stronie twórcy Polityka prywatności oraz Polityka w zakresie plików cookie

27. Użytkownik nie musi wyrażać zgody na umieszczanie cookies na jego urządzeniu. W tym celu należy wyłączyć obsługę plików cookie w opcjach przeglądarki internetowej. Informacje o sposobie zmiany ustawień ciasteczek dostępne na stronach internetowych przeglądarek:
1. Google Chrome
2. Mozilla Firefox
3. Internet Explorer
4. Safari

28. Usunięcie plików lub ograniczenie działania plików cookie może wpłynąć na działanie serwisu. Kontynuując przeglądanie akceptujesz powyższe postanowienia.

Zewnętrzne metody uwierzytelniania:

29. Serwis umożliwia logowanie za pomocą konta na portalu społecznościowym Facebook.

30. Podczas pierwszego logowania zostanie utworzone konto w serwisie, którego dane będzie można edytować. Zostanie pobranyjedynie adres email konta Facebook.

31. Aplikacja używa konta Facebook jedynie do autentykacji i nie będzie umieszczać żadnych postów na profilu logującego się użytkownika.

 

Newsletter - informacje o czarterach