Facebook
Morski Horyzont
 
Nie masz żadnych wstępnych rezerwacji.
W tym miejscu możesz przechowywać swoje ulubione oferty
Zamknij
Szukaj
Filters

Kontakt

W celu kontaktu e-mail z obsługą morskihoryzont.pl prosimy o wypełnienie poniższego formularza.

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Creativium Piotr Gawron ul. Podzwierzyniec 29, 37-100 Łańcut, tel: (+48) 17 715 89 93 , e-mail: info@creativium.pl
 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
  • przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych w formularzu kontaktowym (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  • statystycznych i archiwizacyjnych (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do potrzeby wykazania faktów które są prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora
  W zależności od udzielonej zgody:
  • Wysyłania newslettera, w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO), dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania udzielonej zgody
 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym w celu realizacji usługi
 4. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
 5. Posiada Pan/Pani prawo żądania od Administratora dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 6. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych.
 7. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania usługi. Brak podania danych osobowych uniemożliwi wykonanie usługi.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 10. Dane osobowe będą przechowywane przez Creativium Piotr Gawron wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Creativium Piotr Gawron.
*
*
*
*
Newsletter - informacje o czarterach